Formularze w dokumencie HTML

Znaczniki definiujące formularz

<form>
 ... (tu wstaw elementy formularza)
</form>

Elementy formularza

 <input> - pole do wprowadzania danych
 <label> - definicja etykiety dla elementu wprowadzania danych
 <select> - rozwijalna lista wyboru
 <textarea> - pole do wprowadzania kilku wierszy tekstu
 <button> - znacznik definiujący przycisk
 <fieldset> - grupowanie zestawu elementów formularza (ramka wokół elementów)
 <legend> - określa tytuł dla elementu <fieldset>
 <datalist> - lista wyboru (?)
 <output> - pole do wyświetlania wyniku
 <option> - opcja, element listy wyboru <select>
 <optgroup> - połączenie grupy opcji powiązanych ze sobą

Typy pola wprowadzania danych <input>

 <input type="button"> 
 <input type="checkbox"> 
 <input type="color"> 
 <input type="date"> 
 <input type="datetime-local"> 
 <input type="email"> 
 <input type="file"> 
 <input type="hidden"> 
 <input type="image"> 
 <input type="month"> 
 <input type="number"> 
 <input type="password"> 
 <input type="radio"> 
 <input type="range"> 
 <input type="reset"> 
 <input type="search"> 
 <input type="submit"> 
 <input type="tel"> 
 <input type="text"> 
 <input type="time"> 
 <input type="url"> 
 <input type="week">