"Hello World!" w HTML, JavaScript i PHP

Plik: 001.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Tytuł</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body>
  <h1>Hello World!</h1>
  <h2>Witaj Świecie!</h2>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 002.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <!-- komentarz ... -->
 <head>
  <title>Tytuł</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body>
  <script>
   document.write('<h1>Hello World!</h1>');
   document.write('<h2>Witaj Świecie!</h2>');
  </script>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 003.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body>
  <p>Ten akapit tekstu nie będzie widoczny na stronie!</p>
  <script>
   body = document.querySelector('body');
   kod = '<h1>Hello World!</h1>';
   kod += '<h2>Witaj Świecie!</h2>';
   body.innerHTML = kod;
  </script>
  <p>Nagłówki zostały wpisane przez skrypt JS.</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 004.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body>
  <p>Nagłówki zostały dopisane do kodu HTML sekcji <i>body</i> przez skrypt JS.</p>
  <script>
   body = document.querySelector('body');
   kod = '<h1>Hello World!</h1>';
   kod += '<h2>Witaj Świecie!</h2>';
   body.innerHTML += kod; //równowAŻNE: body.innerHTML = body.innerHTML + kod;
  </script>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 005.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body>
  <p>Nagłówki zostały dopisane na początku kodu HTML w sekcji <i>body</i> przez skrypt JS.</p>
  <script>
   body = document.querySelector('body');
   kod = '<h1>Hello World!</h1>';
   kod += '<h2>Witaj Świecie!</h2>';
   body.innerHTML = kod + body.innerHTML;
  </script>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 007.php

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <!-- komentarz ... -->
 <head>
  <title>Tytuł</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body>
  <?php
   echo '<h1>Hello World!</h1>';
   echo '<h2>Witaj Świecie!</h2>';
  ?>
 </body>
</html>
Tytuł

Hello World!

Witaj Świecie!


Podgląd w nowym oknie

Plik: 008.php

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <!-- komentarz ... -->
 <head>
  <title>Tytuł</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body>
  <?php
   $kod =<<<KOD
   <h1>Hello World!</h1>
   <h2>Witaj Świecie!</h2>
   <p>Ten przykład zawiera składnię PHP nazywaną <b>Herodoc</b>,
   która służy do tworzenia długich, wielowierszowych łańcuchów znaków.</p>
   KOD;
   echo $kod;
  ?>
 </body>
</html>
Tytuł

Hello World!

Witaj Świecie!

Ten przykład zawiera składnię PHP nazywaną Herodoc, która służy do tworzenia długich, wielowierszowych łańcuchów znaków.


Podgląd w nowym oknie

Plik: 009.php

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <!-- komentarz ... -->
 <head>
  <title>Tytuł</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body>
  <?php
   $hello = 'Hello World!';
   $witaj = 'Witaj Świecie';
   $kod =<<<KOD
   <h1>$hello</h1>
   <h2>$witaj PHP!</h2>
   <p>Ten przykład zawiera składnię PHP nazywaną <b>Herodoc</b>,
     która służy do tworzenia długich, wielowierszowych łańcuchów
     znaków.</p>
   <p>Taki tekst może zawierać identyfikatory zmiennych, które
     zostaną zastąpione wartościami tych zmiennych.</p>
   KOD;
   echo $kod;
  ?>
 </body>
</html>
Tytuł

Hello World!

Witaj Świecie PHP!

Ten przykład zawiera składnię PHP nazywaną Herodoc, która służy do tworzenia długich, wielowierszowych łańcuchów znaków.

Taki tekst może zawierać identyfikatory zmiennych, które zostaną zastąpione wartościami tych zmiennych.


Podgląd w nowym oknie

Plik: 006.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body>
  <script>
   hello = 'Hello World!';
   witaj = 'Witaj Świecie';
   body = document.querySelector('body');
   kod = '<h1>' + hello + '</h1>';
   kod += `<h2>${witaj} JavaScript!</h2>`;
   body.innerHTML = kod;
  </script>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik