Podstawy języka HTML

Od pustego dokumentu tekstowego do poprawnej prostej strony internetowej

Minimalny szablon

Plik: 001.html


Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 002.html

<!DOCTYPE html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 003.html

<!DOCTYPE html>
<html>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 004.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 005.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 006.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Tytuł</title>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 007.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Tytuł</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 008.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <!-- komentarz ... -->
 <head>
  <title>Tytuł</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <!-- tu wpisz inne informacje dla przeglądarki... -->
 </head>
 <body>
  <!-- tu wpisz treść strony... -->
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik
Tekst na stronie

Plik: 009.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 </head>
 <body>
  Zwykły, niesformatowany tekst (ang. plain text) 
  do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 010.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 </head>
 <body>
  <h1>Nagłówek pierwszego stopnia</h1>
  <h2>Nagłówek drugiego stopnia</h2>
  <h3>Nagłówek trzeciego stopnia</h3>
  <h4>Nagłówek czwartego stopnia</h4>
  <h5>Nagłówek piątego stopnia</h5>
  <h6>Nagłówek szóstego stopnia</h6>
  Porównanie rozmiaru nagłówków ze zwykłym 
  niesformatowanym tekstem.
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 011.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 </head>
 <body>
  <h1>Nagłówek pierwszego stopnia</h1>
  Zwykły niesformatowany tekst.
  <p>Akapit tekstu (paragraf) dla porównania ze zwykłym 
  niesformatowanym tekstem i wybranym nagłówkiem (w tym
  przypadku: pierwszego stopnia).</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik
Hiterłącza (linki)

Plik: 012.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 </head>
 <body>
  <h1>Hiperłącze</h1>
  <p>Hiperłącze (ang. hyperlink, inaczej: odnośnik, 
  odsyłacz, link, hiperlink) – zamieszczone w dokumencie
  elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji,
  PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego 
  miejsca w danym dokumencie.</p>
  <p>Uaktywnienie hiperłącza może nastąpić poprzez 
  kliknięcie lub najechanie kursorem na element, 
  który nazywany jest kotwicą. Powoduje to wyświetlenie
  docelowej informacji. Hiperłącza są powszechnie używane 
  na stronach internetowych.</p>
  <p>Powyższa definicja pochodzi z 
  <a href='https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiper%C5%82%C4%85cze'>
  Wikipedii</a>.</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik
Informacja w postaci listy

Plik: 013.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 </head>
 <body>
  <h1>Lista nieuporządkowana</h1>
   <ul>
    <li>Sanok</li>
    <li>Lesko</li>
    <li>Ustrzyki Dolne</li>
   </ul>

 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 014.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 </head>
 <body>
  <h1>Lista uporządkowana</h1>
   <ol>
    <li>Sanok</li>
    <li>Lesko</li>
    <li>Ustrzyki Dolne</li>
   </ol>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 015.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 </head>
 <body>
  <h1>Lista definicyjna</h1>
   <dl>
    <dt>bit</dt>
    <dd>cyfra dwójkowa (ang. binary digit) – 
    najmniejsza ilość informacji potrzebna do 
    określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych
    stanów przyjął układ.</dd>
   </dl>
   <dl>
    <dt>bajt</dt>
    <dd>najmniejsza adresowalna jednostka informacji 
    pamięci komputerowej, składająca się z bitów.</dd>
    <dd>Zwykle przyjmuje się, że jeden bajt to 8 bitów. 
    Jednostka składająca się z ośmiu bitów zwana jest 
    również oktetem.</dd>
   </dl>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik
Dane zapisane w tabeli

Plik: 016.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
 <title>HTML5</title>
 <meta charset='utf-8'>
 <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 </head>
 <body>
 <h1>Tabela</h1>
  <table border>
  <tr>
   <th>Lp.</th>
   <th>Miejcowość</th>
   <th>Liczba mieszkańców</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>1.</td>
   <td>Sanok</td>
   <td>38 397 (2016)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>2.</td>
   <td>Lesko</td>
   <td>5 532 (2017)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>3.</td>
   <td>Ustrzyki Dolne</td>
   <td>9 478 (2006)</td>
  </tr>
  </table>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 016a.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
 <title>HTML5</title>
 <meta charset='utf-8'>
 <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 <style>
  table, th, td {
   border: 1px solid black;
  }
 </style>
 </head>
 <body>
 <h1>Tabela</h1>
  <table>
  <tr>
   <th>Lp.</th>
   <th>Miejcowość</th>
   <th>Liczba mieszkańców</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>1.</td>
   <td>Sanok</td>
   <td>38 397 (2016)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>2.</td>
   <td>Lesko</td>
   <td>5 532 (2017)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>3.</td>
   <td>Ustrzyki Dolne</td>
   <td>9 478 (2006)</td>
  </tr>
  </table>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik
Elementy graficzne

Plik: 017.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 </head>
 <body>
  <h1>Zdjęcia i rysunki</h1>
  <img src='images/lesko.jpg' alt='panorama'>
  <hr>
  <img src='lesko.jpg' alt='panorama'>
  <hr>
  <img src='images/lesko.png' alt='synagoga'>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 017a.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8' />
  <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki' />
 </head>
 <body>
  <h1>Zdjęcia i rysunki</h1>
  <img src='images/lesko.jpg' alt='panorama' />
  <hr />
  <img src='lesko.jpg' alt='panorama' />
  <hr />
  <img src='images/lesko.png' alt='synagoga' />
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 018.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 </head>
 <body>
  <h1>Grafika wektorowa SVG</h1>
  <svg width='300' height='200'>
   <circle cx='150' cy='100' r='90' fill='red' />
   <rect x='90' y='85' width='120' height='30' style='fill:white' />
  </svg>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 019.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>HTML5</title>
 <meta charset='utf-8'>
 <meta name='author' content='Wiesław Rychlicki'>
 </head>
 <body>
  <h1>Rysowanie w obiekcie canvas</h1>
  <canvas width='300' height='200'></canvas>
  <script>
   const canvas = document.querySelector('canvas');
   const ctx = canvas.getContext("2d");
   ctx.beginPath();
   ctx.arc(150, 100, 90, 0, 2 * Math.PI);
   ctx.fillStyle = 'red';
   ctx.fill();
   ctx.fillStyle = 'white';
   ctx.fillRect(90, 85, 120, 30); 
  </script>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik