Java Script

Kilka przykładów prostych obliczeń

Pole i obwód koła (1) Pole i obwód koła (2) Przekątna prostokąta (1) Przekątna prostokąta (2) Przekątna prostokąta (3) Pole i obwód prostokąta (1) Pole i obwód prostokąta (2) Pole i obwód trójkąta (1) Pole i obwód trójkąta (2) Pole i obwód trójkąta (3) Silnia – funkcja rekurencyjna Silnia – funkcja iteracyjna (1) Silnia – funkcja iteracyjna (2) VAT – przykład (1) VAT – przykład (2) VAT – przykład (3) Potęgowanie Pierścień kołowy Zmiana typu danych