CSS - elementy arkusza stylu

Plik: 001.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body><!-- Taki jest styl przeglądarki internetowej. -->
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 002.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body bgcolor='lightblue'><!-- Błąd! Ten sposób jest przestarzały! -->
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 003.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body style='background:lightblue;'>
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 004.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body style='background-color:lightblue;'>
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 005.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>
   body { background-color:lightblue; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 005a.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>
   body { background-color: #ADD8E6; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
  <a href='https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp'
  target='_blank'>Kolory</a>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 005b.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>
   body { background-color: rgb(173, 222, 230); }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
  <a href='https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp'
  target='_blank'>Kolory</a>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 006.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>
   body { background-color: lightgreen; color:darkgreen;}
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 007.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>
   body { 
    background-color: lightgreen; 
    margin: 15px 50px;
   }
   h1 { color:darkgreen; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 008.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>
   body { 
    background-color: lightgreen; 
    margin: 15px 50px;
   }
   h1 { 
    color:darkgreen;
    text-align: center;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 009.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>
   body { 
    background-color: lightgreen; 
    margin: 15px 50px;
   }
   h1 { 
    color:darkgreen;
    text-align: center;
   }
   p {
    text-align: justify;
    text-indent: 25px;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik