CSS - elementy arkusza stylu (2)

Plik: 001.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Styl CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body>
  <h1>Styl strony</h1>
  <p>To jest skromna prezentacja możliwości kaskadowych
  arkuszy stylów (CSS).</p>
  <p>Kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu
  formy prezentacji stron WWW. CSS został opracowany
  przez organizację W3C w 1996 r. Pierwszy szkic CSS 
  zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie
  (<i>Wikipedia</i>).</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 002.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Inline CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
 </head>
 <body style='margin: 20px 50px;'>
  <h1 style='text-align: center; color: blue;'>
   Inline CSS - globalny atrybut <em>style</em>
  </h1>
  <p style='text-align: justify;'>Globalny atrybut 
  <em>style</em> elementu (znacznika) HTML zawiera
  deklaracje stylów CSS, które mają być zastosowane
  do tego elementu.</p>
  <p style='font-size: 150%; background-color: #d1d1d1;'>
   <code>&lt;znacznik style='cecha: wartość; cecha: wartość; ...'&gt;</code>
  </p>
  <p style="color:red; padding: 5px; border: 1px solid red;">
  Zaleca się, aby style były definiowane w osobnym pliku.
  Ten atrybut ma głównie na celu umożliwienie szybkiego 
  stylizowania dokumentu, na przykład do celów testowych.</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 003.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Internal CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>
   h1 { text-align: center; color: blue; }
   p { text-align: justify; }
   #kod { font-size: 150%; background-color: #d1d1d1; }
  </style>
 </head>
 <body style='margin: 20px 50px;'>
  <h1>Internal CSS - znacznik <em>&lt;style&gt;</em></h1>
  <p>Znacznik <em>&lt;style&gt;</em> umieszczony w sekcji &lt;head&gt;
  dokumentu HTML zawiera deklaracje stylów CSS, które mają być 
  zastosowane w tym dokumencie.</p>
  <p id='kod'>
   <code>selektor { cecha: wartość; cecha: wartość; ...}
  </p>
  <p style="color:red; padding: 5px; border: 1px solid red;">
  Zaleca się, aby style były definiowane w osobnym pliku.
  Ten znacznik ma głównie na celu umożliwienie szybkiego 
  stylizowania dokumentu, na przykład do celów testowych.</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 004.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Internal CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>
   h1 { text-align: center; color: blue; }
   p { text-align: justify; }
   #kod { font-size: 150%; background-color: #d1d1d1; }
   .ramka { color:red; padding: 5px; border: 1px solid red; }
  </style>
 </head>
 <body style='margin: 20px 50px;'>
  <h1>Internal CSS - znacznik <em>&lt;style&gt;</em></h1>
  <p>Znacznik <em>&lt;style&gt;</em> umieszczony w sekcji &lt;head&gt;
  dokumentu HTML zawiera deklaracje stylów CSS, które mają być 
  zastosowane w tym dokumencie.</p>
  <p id='kod'>
   <code>selektor { cecha: wartość; cecha: wartość; ...}</code>
  </p>
  <p class='ramka'>
  Zaleca się, aby style były definiowane w osobnym pliku.
  Ten znacznik ma głównie na celu umożliwienie szybkiego 
  stylizowania dokumentu, na przykład do celów testowych.</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 005.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Internal CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>
   h1 { text-align: center; color: blue; }
   p { text-align: justify; }
   #kod { font-size: 150%; background-color: #d1d1d1; }
   .ramka { color:red; padding: 5px; border: 1px solid red; }
  </style>
 </head>
 <body style='margin: 20px 50px;'>
  <h1>Internal CSS - znacznik <em>&lt;style&gt;</em></h1>
  <p>Znacznik <em>&lt;style&gt;</em> umieszczony w sekcji 
  &lt;head&gt; dokumentu HTML zawiera deklaracje stylów CSS,
  które mają być zastosowane w tym dokumencie.</p>
  <p id='kod'>
   <code>selektor { cecha: wartość; cecha: wartość; ...}</code>
  </p>
  <p class='ramka'>
  Zaleca się, aby style były definiowane w osobnym pliku.
  Ten znacznik ma głównie na celu umożliwienie szybkiego 
  stylizowania dokumentu, na przykład do celów testowych.</p>
  <p class='ramka'>Identyfikator o ustalonej wartości
  (np. <code>id='kod'</code>) może wystąpić tylko w jednym znaczniku 
  w dokumencie, natomiast styl zapisany w klasie (np. 
  <code>class='ramka'</code> może być użyty w wielu znacznikach.</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 005a.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>Internal CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>
   h1 { text-align: center; color: blue; }
   p { text-align: justify; }
   #kod { font-size: 150%; background-color: #d1d1d1; 
       font-family: monospace;}
   .ramka { color:red; padding: 5px; border: 1px solid red; }
  </style>
 </head>
 <body style='margin: 20px 50px;'>
  <h1>Internal CSS - znacznik <em>&lt;style&gt;</em></h1>
  <p>Znacznik <em>&lt;style&gt;</em> umieszczony w sekcji &lt;head&gt;
  dokumentu HTML zawiera deklaracje stylów CSS, które mają być 
  zastosowane w tym dokumencie.</p>
  <p id='kod'>selektor { cecha: wartość; cecha: wartość; ...}</p>
  <p class='ramka'>
  Zaleca się, aby style były definiowane w osobnym pliku.
  Ten znacznik ma głównie na celu umożliwienie szybkiego 
  stylizowania dokumentu, na przykład do celów testowych.</p>
  <p class='ramka'>Identyfikator o ustalonej wartości
  (np. <code>id='kod'</code>) może wystąpić tylko w jednym znaczniku 
  w dokumencie, natomiast styl zapisany w klasie (np. 
  <code>class='ramka'</code> może być użyty w wielu znacznikach.</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 006.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>External CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <link rel='stylesheet' href='style.css'>
 </head>
 <body style=''>
  <h1>External CSS - znacznik <em>&lt;link ... &gt;</em></h1>
  <p>Znacznik <em>&lt;style rel='stylesheet' href='...'&gt;</em> 
  umieszczony w sekcji &lt;head&gt; dokumentu HTML włącza do
  dokumentu HTML z zewnętrznego pliku deklaracje stylów CSS, które mają być 
  zastosowane w tym dokumencie.</p>
  <p id='kod'>&lt;link rel='stylesheet' href='style.css'&gt;</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 007.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>External CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>@import 'style.css';</style>
 </head>
 <body style=''>
  <h1>External CSS - importowanie stylu z pliku</h1>
  <p>Znacznik <em>&lt;style&gt;</em> umieszczony w sekcji
  <em>&lt;head&gt;</em> umożliwia importowanie stylu 
  z zewnętrznego pliku.</p>
  <p id='kod'>&lt;style&gt;@import 'style.css';&lt;/style&gt;</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik

Plik: 007a.html

<!DOCTYPE html>
<html lang='pl-PL'>
 <head>
  <title>External CSS</title>
  <meta charset='utf-8'>
  <style>@import url('style.css');</style>
 </head>
 <body style=''>
  <h1>External CSS - importowanie stylu z pliku</h1>
  <p>Znacznik <em>&lt;style&gt;</em> umieszczony w sekcji
  <em>&lt;head&gt;</em> umożliwia importowanie stylu 
  z zewnętrznego pliku.</p>
  <p id='kod'>&lt;style&gt;@import url('style.css');&lt;/style&gt;</p>
 </body>
</html>

Podgląd w nowym oknieWalidacjaPobierz plik