CSS - tekst z cieniem

text-shadow: h-shadow v-shadow blur-radius color|none|initial|inherit;

Tekst z cieniem

text-shadow: 5px 5px;

Tekst z cieniem rozmytym

text-shadow: 5px 5px 7px;

Tekst z kolorowym cieniem

text-shadow: 5px 5px #FF0000;

Tekst z kolorowym cieniem

text-shadow: -5px -9px #0000FF;

Tekst z potrójnym cieniem

text-shadow: 3px 3px #FF0000, 6px 6px #00FF00, 9px 9px #0000FF;

Tekst bez cienia

text-shadow: none; (opcja domyślna)

Tekst

text-shadow: initial;
(powrót do początkowej wartości tej właściwości elementu)

Tekst

text-shadow: interhit;
(właściwość odziedziczona z elementu nadrzędnego)

Zamknij * Strona główna