Element (obiekt) <div>

Elementu blokowy <div> (ang. division – podział, sekcja) jest rodzajem pojemnika na treść (zawartość - ang. content).

Blok zajmuje całą przestrzeń od marginesu do marginesu elementu nadrzędnego. Jeśli jego szerokość jest mniejsza niż dostępna przestrzeń, to i tak kolejny element jest umieszczany poniżej tego bloku.

Domyślnie "zewnętrzne" wymiary bloku są sumą wymiaru brzegu (ang. border), marginesu wewnętrznego (ang. padding) i szerokości (ang. width) albo wysokości (ang. height). Za pomocą stylu (CSS) można to zmienić.