Tabela w dokumencie HTML

W dokumencie HTML możemy przedstawiać dane (informacje) w postaci tabeli. Do opisania tabeli używamy następujących znaczników:

Tablela 1. Znaczniki do opisu tabeli w dokumencie HTML.
Znacznik Opis znacznika
<table> Początek tabeli (ang. table – tabela).
</table> Koniec tabeli.
<caption> Początek podpisu tabeli (ang. caption podpis).
</caption> Koniec podpisu tabeli.
<tr> Początek wiersza tabeli (ang. table row – wiersz tabeli).
</tr> Koniec wiersza tabeli.
<th> Początek komórki w nagłówku tabeli (ang. table header – nagłówek tabeli).
</th> Koniec komórki tabeli w nagłówku tabeli.
<td> Początek komórki tabeli z danymi (ang. table data – dane tabeli).
</td> Koniec komórki tabeli z danymi.

Początkowo w znaczniku rozpoczynającym opis tabeli umieściłem parametr border (<table border>), który powoduje że widoczne są granice (obramowanie) całej tabeli i wszystkich komórek. Ten parametr ma domyślną wartość 1 (grubość krawędzi tabeli 1px) i jest interpretowany przez przeglądarki poprawnie, ale nie jest zalecany. Obecnie zaleca się formatowanie tabeli za pomocą stylu: table { border: 1px solid black; } (linia o grubości 1px, ciągła, kolor czarny). Podobnie należałoby wpisać styl do każdego znacznika <th> i <th>, a to mogłoby być zbyt uciążliwe i wydłużyłoby niepotrzebnie kod strony. Problemu nie będzie, gdy w sekcji <head> wstawimy znacznik <style> nadamy znacznikom odpowiednie style.

Pomiędzy znacznikiem <table> a początkiem pierwszego wiersza tabeli <tr> można wstawić znacznik <caption>...</caption> z opisem tabeli. Domyślnie opis umieszczony jest centralnie nad tabelą, ale za pomocą stylu można to zmienić.

W nagłówku tabeli (tu w pierwszym wierszu) zastosowano znaczniki <th> i w stylu domyślnym zawartość komórki nagłówkowej jest wyśrodkowana i wyróżniona za pomocą pogrubienia. Komórki utworzone za pomocą znaczników <td> domyślnie mają styl pisma normalny i wyrównanie zawartości do lewej strony. To można zmienić stosując style.

Szerokość kolumn tabeli i całej tabeli dostosowuje się do zawartości komórek.

Tablela 2. Znaczniki grupujące wiersze tabeli.
Znacznik Opis znacznika
<thead> Początek grupy wierszy tworzących nagłówek tabeli (ang. table header).
</thead> Koniec grupy wierszy tworzących nagłówek tabeli.
<tfoot> Początek grupy wierszy tworzących stopkę tabeli (ang. table footer). Przeglądarka automatycznie umieszcza stopkę na końcu tabeli.
</tfoot> Koniec grupy wierszy tworzących nagłówek tabeli.
<tbody> Początek grupy wierszy tworzących ciało tabeli (ang. table body).
</tbody> Koniec grupy wierszy tworzących ciało tabeli.

Zobacz wersję niesformatowaną tej strony    Strona główna * www.rychlicki.edu.pl

Zastosowany dla tej strony styl CSS