Logika matematyczna i programowanie

Zdanie logiczne

Logika matematyczna – dział matematyki, który wyodrębnił się jako samodzielna dziedzina na przełomie XIX i XX wieku, wraz z dążeniem do dogłębnego zbadania podstaw matematyki. Logika matematyczna koncentruje się na analizowaniu zasad rozumowania oraz pojęć z nim związanych z wykorzystaniem sformalizowanych oraz uściślonych metod i narzędzi matematyki (źródło...)

Zdanie logiczne – zdanie oznajmujące, które możemy ocenić czy jest prawdziwe czy fałszywe.

Zdanie logiczne prawdziwe ma wartość logiczną 1 (true), a fałszywe 0 (false).

W językach programowania istnieją słowa kluczowe true (prawda) i false (fałsz) odpowiadające wartościom logicznym. Ponadto często liczba 0 reprezentuje fałsz, a dowolna liczba różna od zera (nie tylko 1) prawdę.