\( {\mathrm {L\!\!^{{{}_{{\scriptstyle A}}}}\!\!\!\!\!\;\;T\!_{{\displaystyle E}}\!X}} \)

Wyrażenia matematyczne w dokumencie HTML

TeX
- bezpłatny system do składu komputerowego tekstów stworzony przez prof. Donalda Knutha (ukończony w 1986 roku po 10 latach od rozpoczęciu pracy).
LaTeX
- oprogramowanie do zautomatyzowanego składu tekstu i język znaczników, służący do formatowania dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych (broszur, artykułów, książek, plakatów, prezentacji, stron HTML).
Logo w nagłówku strony zostało zakodowane w LaTeX-ie:
{\mathrm {L\!\!^{{{}_{{\scriptstyle A}}}}\!\!\!\!\!\;\;T\!_{{\displaystyle E}}\!X}}
Logo możemy również uzyskać za pomocą kodu \TeX ☛ \(\TeX\) lub \LaTeX ☛ \(\LaTeX\).
MathJax
- biblioteka JavaScript do wyświetlania notacji matematycznej w przeglądarkach internetowych. Bibliteka wyświetla wzory używając znaczników MathML, LaTeX i ASCIIMathML. MathJax jest oprogramowaniem typu open source na licencji Apache.
Bibliotekę możemy włączyć do dokumentu w sekcji head za pomocą kodu:
<script src=\"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.7/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_CHTML\"></script>
Dostępna jest nowsza wersja tej biblioteki MathJax v3.
Powered by MathJax