Znaki interpunkcyjne (Punctuation Symbols)

Znak Encja HTML Kod HTML Kod CSS Unicode Nazwa znaku
! ! ! \0021 U+0021 Wykrzyknik
# # # \0023 U+0023 Znak liczbowy
% % % \0025 U+0025 Znak procentu
& & & \0026 U+0026 Ampersand
( ( ( \0028 U+0028 Lewy nawias
) ) ) \0029 U+0029 Prawy nawias
* * * \002A U+002A Gwiazdka
, , , \002C U+002C Przecinek
. . . \002E U+002E Kropka
/ / / \002F U+002F Solidus
: : : \003A U+003A Dwukropek
; ; &#59; \003B U+003B Średnik
? ? ? \003F U+003F Znak zapytania
[ [ [ \005B U+005B Lewy wspornik kwadratowy
\ \ \ \005C U+005C Reverse Solidus
] ] ] \005D U+005D Prawy kwadratowy wspornik
^ ^ ^ \005E U+005E Circumflex Accent
_ _ _ \005F U+005F Niska linia
` ` ` \0060 U+0060 Grave Accent
{ { { \007B U+007B Lewy wspornik kręty
| | | \007C U+007C Pionowa linia
} } } \007D U+007D Prawy nawias klamrowy
~ ˜ ~ \007E U+007E Tylda
ˆ ˆ ˆ \02C6 U+02C6 List modyfikujący Circumflex Accent
    \00A0 U+00A0 Przestrzeń bez przerwy
    \2002 U+2002 En Space
    \2003 U+2003 Em Space
    \2009 U+2009 Cienka przestrzeń
‌ ‌ \200C U+200C Zero Width Non-Joiner
‍ ‍ \200D U+200D Zero Width Joiner
‎ ‎ \200E U+200E Znak od lewej do prawej
‏ ‏ \200F U+200F Znak od prawej do lewej
¡ ¡ ¡ \00A1 U+00A1 Odwrócony wykrzyknik
¦ ¦ ¦ \00A6 U+00A6 Zepsuty bar
§ § § \00A7 U+00A7 Znak sekcji
¨ ¨ ¨ \00A8 U+00A8 Diaeresis
ª ª ª \00AA U+00AA Kobiecy wskaźnik porządkowy
¬ ¬ ¬ \00AC U+00AC Nie podpisuj
­ ­ ­ \00AD U+00AD Miękki dywiz
¯ ¯ ¯ \00AF U+00AF Macron
² ² ² \00B2 U+00B2 Indeks górny Dwa
³ ³ ³ \00B3 U+00B3 Indeks górny Trzy
´ ´ ´ \00B4 U+00B4 Ostry akcent
µ µ µ \00B5 U+00B5 Mikro znak
¶ ¶ \00B6 U+00B6 Znak Pilcrow
· · · \00B7 U+00B7 Środkowa kropka
¸ ¸ ¸ \00B8 U+00B8 Cedilla
¹ ¹ ¹ \00B9 U+00B9 Indeks górny Jeden
º º º \00BA U+00BA Męski wskaźnik porządkowy
¿ ¿ ¿ \00BF U+00BF Odwrócony znak zapytania
‐ ‐ \2010 U+2010 Łącznik
– – \2013 U+2013 En Dash
— — \2014 U+2014 Em Dash
― ― \2015 U+2015 Pasek poziomy
‖ ‖ \2016 U+2016 Podwójna linia pionowa
† † \2020 U+2020 Sztylet
‡ ‡ \2021 U+2021 Podwójny sztylet
• • \2022 U+2022 Kula
‥ ‥ \2025 U+2025 Lider dwóch kropek
… … \2026 U+2026 Elipsa pozioma
‰ ‰ \2030 U+2030 Na znak Mille
‱ ‱ \2031 U+2031 Na dziesięć tysięcy znaków
′ ′ \2032 U+2032 główny
″ ″ \2033 U+2033 Double Prime
‴ ‴ \2034 U+2034 Triple Prime
‵ ‵ \2035 U+2035 Odwrócony Prime
‾ ‾ \203E U+203E Overline
⁁ ⁁ \2041 U+2041 Punkt wstawiania Careta
⁃ ⁃ \2043 U+2043 Hyphen Bullet
⁄ ⁄ \2044 U+2044 Frakcja Cięcie
⁏ ⁏ \204F U+204F Odwrócony średnik
⁗ ⁗ \2057 U+2057 Czteroosobowy Prime