Cudzysłowy (Quotation Marks)

Znak Encja HTML Kod HTML Kod CSS Unicode Nazwa znaku
" " " \0022 U+0022 Cudzysłów
' ' ' \0027 U+0027 Apostrof
« « « \00AB U+00AB Znak cudzysłowu po lewej stronie z podwójnym kątem
» » » \00BB U+00BB Znak cudzysłowu po prawej stronie z podwójnym kątem
‘ ‘ \2018 U+2018 Lewy znak cudzysłowu
’ ’ \2019 U+2019 Prawy pojedynczy znak cudzysłowu
‚ ‚ \201A U+201A Znak cudzysłowu pojedynczego niskiego poziomu 9
“ “ \201C U+201C Lewy znak cudzysłowu
” ” \201D U+201D Znak podwójnej notowania z prawej strony
„ „ \201E U+201E Znak cudzysłowu podwójnego niskiego poziomu 9
‹ ‹ \2039 U+2039 Znak cudzysłowu pojedynczego lewego kąta wskazującego
› › \203A U+203A Znak cudzysłowu z pojedynczym kątem prostym