Symbole matematyczne (Math Symbols)

Znak Encja HTML Kod HTML Kod CSS Unicode Nazwa znaku
+ + + \002B U+002B Znak plus
− − \2212 U+2212 Minus
× × × \00D7 U+00D7 Znak mnożenia
÷ ÷ ÷ \00F7 U+00F7 Znak podziału
= = = \003D U+003D Równa się znak
≠ ≠ \2260 U+2260 Nie równa się
± ± ± \00B1 U+00B1 Plus minus symbol
¬ ¬ ¬ \00AC U+00AC Nie podpisuj
< &lt; &#60; \003C U+003C Mniej niż znak
> &gt; &#62; \003E U+003E Znak większy niż
° &deg; &#176; \00B0 U+00B0 Znak stopnia
¹ &sup1; &#185; \00B9 U+00B9 Indeks górny Jeden
² &sup2; &#178; \00B2 U+00B2 Indeks górny Dwa
³ &sup3; &#179; \00B3 U+00B3 Indeks górny Trzy
ƒ &fnof; &#402; \0192 U+0192 Łacińska mała litera F z hakiem
% &percnt; &#37; \0025 U+0025 Znak procentu
&permil; &#137; \0089 U+0089 Znak promila
&pertenk; &#8241; \2031 U+2031 Na dziesięć tysięcy znaków
&forall; &#8704; \2200 U+2200 Dla wszystkich
&comp; &#8705; \2201 U+2201 Komplement
&part; &#8706; \2202 U+2202 Częściowe różnicowanie
&exist; &#8707; \2203 U+2203 Tam istnieje
&nexist; &#8708; \2204 U+2204 Nie istnieje
&empty; &#8709; \2205 U+2205 Pusty zestaw
&nabla; &#8711; \2207 U+2207 Nabla
&isin; &#8712; \2208 U+2208 Element
&notin; &#8713; \2209 U+2209 Nie element
&ni; &#8715; \220B U+220B Zawiera jako członek
&notni; &#8716; \220C U+220C Nie zawiera jako członek
&prod; &#8719; \220F U+220F Produkt N-Ary
&coprod; &#8720; \2210 U+2210 N-Ary Coproduct
&sum; &#8721; \2211 U+2211 Podsumowanie N-Ary
&mnplus; &#8723; \2213 U+2213 Znak minus lub plus
&plusdo; &#8724; \2214 U+2214 Dot Plus
&setminus; &#8726; \2216 U+2216 Ustaw Minus
&lowast; &#8727; \2217 U+2217 Operator gwiazdki
&compfn; &#8728; \2218 U+2218 Operator pierścienia
&radic; &#8730; \221A U+221A Pierwiastek kwadratowy
&prop; &#8733; \221D U+221D Proporcjonalnie do
&infin; &#8734; \221E U+221E Nieskończoność
&angrt; &#8735; \221F U+221F Prosty kąt
&ang; &#8736; \2220 U+2220 Kąt
&angmsd; &#8737; \2221 U+2221 Zmierzony kąt
&angsph; &#8738; \2222 U+2222 Kąt sferyczny
&mid; &#8739; \2223 U+2223 Dzieli
&nmid; &#8740; \2224 U+2224 Nie dzieli się
&parallel; &#8741; \2225 U+2225 Równoległy do
&npar; &#8742; \2226 U+2226 Nie równoległy do
&and; &#8743; \2227 U+2227 Logiczne I
&or; &#8744; \2228 U+2228 Logiczny Or
&cap; &#8745; \2229 U+2229 Skrzyżowanie
&cup; &#8746; \222A U+222A Unia
&int; &#8747; \222B U+222B Całka
&Int; &#8748; \222C U+222C Double Integral
&iiint; &#8749; \222D U+222D Potrójna integralność
&conint; &#8750; \222E U+222E Całka konturowa
&Conint; &#8751; \222F U+222F Całka powierzchniowa
&Cconint; &#8752; \2230 U+2230 Całość objętościowa
&cwint; &#8753; \2231 U+2231 Całkowanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
&cwconint; &#8754; \2232 U+2232 Całka konturowa zgodna z ruchem wskazówek zegara
&awconint; &#8755; \2233 U+2233 Całka konturowa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
&there4; &#8756; \2234 U+2234 W związku z tym
&because; &#8757; \2235 U+2235 Bo
&ratio; &#8758; \2236 U+2236 Stosunek
&Colon; &#8759; \2237 U+2237 Proporcja
&minusd; &#8760; \2238 U+2238 Dot Minus
&mDDot; &#8762; \223A U+223A Proporcja geometryczna
&homtht; &#8763; \223B U+223B Homotetyczny
&sim; &#8764; \223C U+223C Tilde Operator
&bsim; &#8765; \223D U+223D Odwrócona tylda
&ac; &#8766; \223E U+223E Odwrócony Leniwy S
&acd; &#8767; \223F U+223F Sinusoida
&wreath; &#8768; \2240 U+2240 Produkt wieniec
&nsim; &#8769; \2241 U+2241 Nie Tilde
&esim; &#8770; \2242 U+2242 Minus Tilde
&sime; &#8771; \2243 U+2243 Asymptotycznie równy
&nsime; &#8772; \2244 U+2244 Nie asymptotycznie równy
&cong; &#8773; \2245 U+2245 W przybliżeniu równe
&simne; &#8774; \2246 U+2246 W przybliżeniu ale nie tak naprawdę równy
&ncong; &#8775; \2247 U+2247 Ani w przybliżeniu, ani w rzeczywistości równe
&asymp; &#8776; \2248 U+2248 Prawie równy
&nap; &#8777; \2249 U+2249 Nie prawie tak samo
&approxeq; &#8778; \224A U+224A Prawie równe lub równe
&apid; &#8779; \224B U+224B Potrójna tylda
&bcong; &#8780; \224C U+224C Wszystko równe
&asympeq; &#8781; \224D U+224D Równoważny
&bump; &#8782; \224E U+224E Geometrically Equivalent To
&bumpe; &#8783; \224F U+224F Różnica pomiędzy
&esdot; &#8784; \2250 U+2250 Zbliża się do limitu
&eDot; &#8785; \2251 U+2251 Geometrically Equal To
&efDot; &#8786; \2252 U+2252 W przybliżeniu równy lub obraz
&erDot; &#8787; \2253 U+2253 Obraz lub przybliżony do równego
&colone; &#8788; \2254 U+2254 Okrężnica równa się
&ecolon; &#8789; \2255 U+2255 Równa się dwukropek
&ecir; &#8790; \2256 U+2256 Ring In Equal To
&cire; &#8791; \2257 U+2257 Pierścień równy do
&wedgeq; &#8793; \2259 U+2259 Szacunki
&veeeq; &#8794; \225A U+225A Equiangular To
&trie; &#8796; \225C U+225C Delta równa się
&equest; &#8799; \225F U+225F Pytany Równy do
&equiv; &#8801; \2261 U+2261 Identyczne do
&nequiv; &#8802; \2262 U+2262 Nie identyczne do
&le; &#8804; \2264 U+2264 Mniejszy lub równy
&ge; &#8805; \2265 U+2265 Większe bądź równe
&lE; &#8806; \2266 U+2266 Mniej niż ponad równe
&gE; &#8807; \2267 U+2267 Większy niż ponad równy
&lnE; &#8808; \2268 U+2268 Mniej niż ale nie równe
&gnE; &#8809; \2269 U+2269 Większy niż ale nie równy
&Lt; &#8810; \226A U+226A Znacznie mniej niż
&Gt; &#8811; \226B U+226B Znacznie większy niż
&between; &#8812; \226C U+226C pomiędzy
&NotCupCap; &#8813; \226D U+226D Nie jest równoważny z
&nlt; &#8814; \226E U+226E Nie mniej niż
&ngt; &#8815; \226F U+226F Nie większy niż
&nle; &#8816; \2270 U+2270 Ani mniej niż, ani tak samo
&nge; &#8817; \2271 U+2271 Ani większe niż ani równe
&lsim; &#8818; \2272 U+2272 Mniej niż lub ekwiwalent do
&gsim; &#8819; \2273 U+2273 Większy niż lub równoważny do
&nlsim; &#8820; \2274 U+2274 Ani mniej, ani równorzędnie
&ngsim; &#8821; \2275 U+2275 Ani wyższy niż ani równoważny
&lg; &#8822; \2276 U+2276 Mniej niż lub więcej niż
&gl; &#8823; \2277 U+2277 Większy niż lub mniejszy niż
&ntlg; &#8824; \2278 U+2278 Ani mniej niż, ani więcej niż
&ntgl; &#8825; \2279 U+2279 Ani więcej niż, ani mniej niż
&pr; &#8826; \227A U+227A Poprzedza
&sc; &#8827; \227B U+227B Udaje się
&prcue; &#8828; \227C U+227C Poprzedza lub równy
&sccue; &#8829; \227D U+227D Udaje się lub jest równy
&prsim; &#8830; \227E U+227E Poprzedza lub ekwiwalentny do
&scsim; &#8831; \227F U+227F Udane lub ekwiwalentne do
&npr; &#8832; \2280 U+2280 Nie poprzedza
&nsc; &#8833; \2281 U+2281 Nie udaje się
&sub; &#8834; \2282 U+2282 Podzbiór
&sup; &#8835; \2283 U+2283 Superset Of
&nsub; &#8836; \2284 U+2284 Nie jest podzbiorem
&nsup; &#8837; \2285 U+2285 Nie Superset Of
&sube; &#8838; \2286 U+2286 Podzbiór lub Równy do
&supe; &#8839; \2287 U+2287 Superset of lub Equal To
&nsube; &#8840; \2288 U+2288 Ani podzbiór ani równy
&nsupe; &#8841; \2289 U+2289 Ani Superset, ani Equal To
&subne; &#8842; \228A U+228A Podzbiór z Nie równa się
&supne; &#8843; \228B U+228B Superset z Nie równa się
&cupdot; &#8845; \228D U+228D Mnożenie wielokrotne
&uplus; &#8846; \228E U+228E Multiset Union
&sqsub; &#8847; \228F U+228F Kwadratowy obraz
&sqsup; &#8848; \2290 U+2290 Kwadratowy oryginał
&sqsube; &#8849; \2291 U+2291 Kwadratowy obraz lub równy do
&sqsupe; &#8850; \2292 U+2292 Kwadratowy oryginał lub równy do
&sqcap; &#8851; \2293 U+2293 Kwadratowa czapka
&sqcup; &#8852; \2294 U+2294 Square Cup
&oplus; &#8853; \2295 U+2295 Zakreślony Plus
&ominus; &#8854; \2296 U+2296 Zakręcony Minus
&otimes; &#8855; \2297 U+2297 Krążyły czasy
&osol; &#8856; \2298 U+2298 Circled Division Slash
&odot; &#8857; \2299 U+2299 Operator kropkowany
&ocir; &#8858; \229A U+229A Circled Ring Operator
&oast; &#8859; \229B U+229B Krążył operator gwiazdki
&odash; &#8861; \229D U+229D Okrągła kreska
&plusb; &#8862; \229E U+229E Squared Plus
&minusb; &#8863; \229F U+229F Squared Minus
&timesb; &#8864; \22A0 U+22A0 Squared Times
&sdotb; &#8865; \22A1 U+22A1 Operator kwadratu punktowego
&vdash; &#8866; \22A2 U+22A2 Right Tack
&dashv; &#8867; \22A3 U+22A3 Lewy hak
&top; &#8868; \22A4 U+22A4 Down Tack
&perp; &#8869; \22A5 U+22A5 Up Tack
&models; &#8871; \22A7 U+22A7 Modele
&vDash; &#8872; \22A8 U+22A8 Prawdziwe
&Vdash; &#8873; \22A9 U+22A9 Siły
&Vvdash; &#8874; \22AA U+22AA Potrójny pionowy słupek prawego kołowrotka
&VDash; &#8875; \22AB U+22AB Podwójny pionowy pręt Podwójny prawy kołowrót
&nvdash; &#8876; \22AC U+22AC Nie udowadnia
&nvDash; &#8877; \22AD U+22AD Nie prawda
&nVdash; &#8878; \22AE U+22AE Nie wymusza
&nVDash; &#8879; \22AF U+22AF Negated Double Vertical Bar Double Right Turnstile
&prurel; &#8880; \22B0 U+22B0 Poprzedza Under Relation
&vltri; &#8882; \22B2 U+22B2 Normalna podgrupa
&vrtri; &#8883; \22B3 U+22B3 Zawiera podgrupę jako normalną
&ltrie; &#8884; \22B4 U+22B4 Normalna podgrupa lub równa
&rtrie; &#8885; \22B5 U+22B5 Zawiera jako normalną podgrupę lub równą do
&origof; &#8886; \22B6 U+22B6 Oryginał
&imof; &#8887; \22B7 U+22B7 Obraz przedstawiający
&mumap; &#8888; \22B8 U+22B8 Multimap
&hercon; &#8889; \22B9 U+22B9 Hermitian Conjugate Matrix
&intcal; &#8890; \22BA U+22BA Interkalat
&veebar; &#8891; \22BB U+22BB Xor
&barvee; &#8893; \22BD U+22BD Ani
&angrtvb; &#8894; \22BE U+22BE Kąt prosty z łukiem
&lrtri; &#8895; \22BF U+22BF Trójkąt prostokątny
&xwedge; &#8896; \22C0 U+22C0 N-Ary Logiczne I
&xvee; &#8897; \22C1 U+22C1 N-Ary Logical Or
&xcap; &#8898; \22C2 U+22C2 Skrzyżowanie N-Ary
&xcup; &#8899; \22C3 U+22C3 N-Ary Union
&diamond; &#8900; \22C4 U+22C4 Diamentowy operator
&sdot; &#8901; \22C5 U+22C5 Dot Operator
&Star; &#8902; \22C6 U+22C6 Gwiezdny operator
&divonx; &#8903; \22C7 U+22C7 Podział czasów
&bowtie; &#8904; \22C8 U+22C8 Muszka
&ltimes; &#8905; \22C9 U+22C9 Left Normal Factor Semidirect Product
&rtimes; &#8906; \22CA U+22CA Prawy produkt pośredni typu Normal Factor
&lthree; &#8907; \22CB U+22CB Lewy produkt pośredni
&rthree; &#8908; \22CC U+22CC Prawy produkt pośredni
&bsime; &#8909; \22CD U+22CD Odwrócona tylda równa się
&cuvee; &#8910; \22CE U+22CE Curly Logical Or
&cuwed; &#8911; \22CF U+22CF Curly Logical I
&Sub; &#8912; \22D0 U+22D0 Podwójny podzbiór
&Sup; &#8913; \22D1 U+22D1 Podwójny Superset
&Cap; &#8914; \22D2 U+22D2 Podwójne przecięcie
&Cup; &#8915; \22D3 U+22D3 Podwójna Unia
&fork; &#8916; \22D4 U+22D4 Widły
&epar; &#8917; \22D5 U+22D5 Równe i równoległe do
&ltdot; &#8918; \22D6 U+22D6 Mniej niż z kropką
&gtdot; &#8919; \22D7 U+22D7 Większy niż z kropką
&Ll; &#8920; \22D8 U+22D8 O wiele mniej niż
&Gg; &#8921; \22D9 U+22D9 Bardzo dużo większy niż
&leg; &#8922; \22DA U+22DA Mniej niż równe lub większe niż
&gel; &#8923; \22DB U+22DB Większy niż równy lub mniejszy niż
&cuepr; &#8926; \22DE U+22DE Równy lub poprzedni
&cuesc; &#8927; \22DF U+22DF Równe lub sukcesy
&nprcue; &#8928; \22E0 U+22E0 Nie poprzedza ani nie jest równy
&nsccue; &#8929; \22E1 U+22E1 Nie udaje się lub jest równy
&nsqsube; &#8930; \22E2 U+22E2 Obraz nie kwadratowy lub równy
&nsqsupe; &#8931; \22E3 U+22E3 Nie kwadratowy oryginał lub równy do
&lnsim; &#8934; \22E6 U+22E6 Mniej niż ale nie równoważne
&gnsim; &#8935; \22E7 U+22E7 Większy niż ale nie równoważny
&prnsim; &#8936; \22E8 U+22E8 Poprzedza, ale nie jest równoważny
&scnsim; &#8937; \22E9 U+22E9 Udaje się, ale nie jest równoważny
&nltri; &#8938; \22EA U+22EA Nie normalna podgrupa
&nrtri; &#8939; \22EB U+22EB Nie zawiera normalnej podgrupy
&nltrie; &#8940; \22EC U+22EC Nie Normalna Podgrupa lub Równa Do
&nrtrie; &#8941; \22ED U+22ED Nie zawiera jako normalna podgrupa lub równa
&vellip; &#8942; \22EE U+22EE Elipsa pionowa
&ctdot; &#8943; \22EF U+22EF Elipsa pozioma w linii środkowej
&utdot; &#8944; \22F0 U+22F0 Ukośne ukośne prawo w górę
&dtdot; &#8945; \22F1 U+22F1 Ukośne ukośne prawo w dół
&disin; &#8946; \22F2 U+22F2 Element o długim skoku poziomym
&isinsv; &#8947; \22F3 U+22F3 Element z pionowym paskiem na końcu skoku poziomego
&isins; &#8948; \22F4 U+22F4 Mały element z pionowym paskiem na końcu poziomego skoku
&isindot; &#8949; \22F5 U+22F5 Element z kropką powyżej
&notinvc; &#8950; \22F6 U+22F6 Element z Paskiem
&notinvb; &#8951; \22F7 U+22F7 Mały element z paskiem
&isinE; &#8953; \22F9 U+22F9 Element z dwoma poziomymi pociągnięciami
&nisd; &#8954; \22FA U+22FA Zawiera długi poziomy skok
&xnis; &#8955; \22FB U+22FB Zawiera pasek pionowy na końcu skoku poziomego
&nis; &#8956; \22FC U+22FC Małe elementy z pionowym paskiem na końcu poziomego skoku
&notnivc; &#8957; \22FD U+22FD Zawiera Overbar
&notnivb; &#8958; \22FE U+22FE Mała zawartość z paskiem
&lceil; &#8968; \2308 U+2308 Lewy sufit
&rceil; &#8969; \2309 U+2309 Prawy sufit
&lfloor; &#8970; \230A U+230A Lewa podłoga
&rfloor; &#8971; \230B U+230B Prawe piętro
&lang; &#9001; \2329 U+2329 Lewy wspornik kątowy
&rang; &#9002; \232A U+232A Wspornik kątowy prawostronny