Symbole w HTML

Tekst wyświetlany na stronie internetowej wpisujemy w dokumencie HTML za pomocą klawiatury – wielkie i małe litery alfabetu łacińskiego, cyfry od 0 do 9, podstawowe znaki interpunkcyjne i niektóre znaki specjalne.

Stosując odpowiedni sterownik klawiatury (tzw. klawiaturę programisty) możemy wpisać polskie znaki diakrytyczne jako kombinację prawego klawisza Alt i odpowiedniego znaku bazowego, np. Alt+A → ą, Alt+C → ć, ... , Alt+Z → ż i Alt+X → ź. Korzystając dodatkowo z klawisza Shift możemy wpisywać wielkie litery polskiego alfabetu – Shift+Alt+A → Ą itd.

Przyciśnięty i przytrzymany lewy klawisz Alt oraz wpisany w tym czasie kod z klawiatury numerycznej pozwala na uzyskanie znaków niedostępnych bezpośrednio na klawiaturze, np.: Alt+0176 → °, Alt+0167 → § ... i wiele innych znaków.

Wszystkie znaki (również z kodu utf-8) można wstawić za pomocą encji numerycznych z kodem dziesiętnym lub szesnastkowym. Symbol stopnia (znak °) o kodzie dziesiętnym 176 możemy zapisać za pomocą encji dziesiętnej °. Kod szesnastkowy tego znaku to B0, a odpowiednia encja szesnastkowa ma postać °. Kody dziesiętne wielu znaków znajdziesz na kolejnych stronach tej witryny.

Kilka znaków na tej stronie wpisałem za pomocą encji nazwanych: & (znak ampersand &), → (strzałka w prawo →) i – (półpauza –).