Projektowanie i programowanie
w OpenSCAD oraz wydruki 3D

Meet And Code 2023

Opis zatwierdzonego projektu znajdziesz tutaj tutaj. Materiały do zajęć i informacje o ich przebiegu zamieścimy na tej stronie.

OpenScad jest darmową aplikacją do tworzenia trójwymiarowych obiektów wspomaganych komputerowo. Pobranie i zainstalowanie aplikacji na własnym komputerze nie stanowi żadnego problemu. Pobierz plik instalacyjny, odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego i zainstaluj aplikację w komputerze.

Również jest dostępna aplikacja online .

Walec (ang. cylinder) i co można uzyskać za pomocą funkcji cylinder(...) z różnymi parametrami – zobacz koniecznie.

Spotkanie 1. * 15.09.2023 * 13:00 - 15:00

Sześcian

// 1. Sześcian o krawędzi 50 mm a = 50; cube(a);
// 2. Sześcian o krawędzi 50 mm a = 50; cube([a, a, a]);
// 3. Sześcian o krawędzi 50 mm a = 50; linear_extrude(a) square(a);
Sześcian
Prostopadłościan

Prostopadłościan

// 1. Prostopadłościan o krawędziach 30, // 40 i 50 mm cube([30, 40, 50]);
// 2. Prostopadłościan o krawędziach 30, // 40 i 50 mm a = 30; b = 40; c = 50; cube([a, b, c]);
// 3. Prostopadłościan o krawędziach 30, // 40 i 50 mm a = 30; b = 40; c = 50; linear_extrude(c) square([a, b]);

Walec

// 1. Walec o wysokości 50 mm i promieniu 20 mm cylinder(h = 50, r = 20);
// 2. Walec o wysokości 50 mm i promieniu 20 mm h = 50; r = 20; cylinder(h, r, r);
// 3. Walec o wysokości 50 mm i promieniu 20 mm h = 50; r = 20; linear_extrude(h) circle(r);
Walec
Walec

Walec, stożek ścięty i stożek
oraz przesunięcie równoległe

// Walec o wysokości 50 mm i promieniu 20 mm cylinder(50, 20, 20); /* Stożek ścięty o wysokości 50 mm i promieniach podstaw 20 i 10 mm */ translate([50, 0, 0]) cylinder(50, 20, 10); /* Stożek o wysokości 50 mm i promieniu podstawy 20 mm */ translate([100, 0, 0]) cylinder(50, 20, 0);

Walec z parametrm $fn i graniastosłupy
oraz przesunięcie równoległe

// Graniastosłup trójkątny prawidłowy cylinder(50, 20, 20, $fn = 3); // Graniastosłup czworokątny prawidłowy translate([50, 0, 0]) cylinder(50, 20, 20, $fn = 4); // Graniastosłup sześciokątny prawidłowy translate([100, 0, 0]) cylinder(50, 20, 20, $fn = 6);
Walec
Walec

Walec z parametrm $fn i ostrosłupy
oraz przesunięcie równoległe

// Ostrosłup trójkątny prawidłowy cylinder(50, 20, 0, $fn = 3); // Ostrosłup czworokątny prawidłowy translate([50, 0, 0]) cylinder(50, 20, 0, $fn = 4); // Ostrosłup pięciokątny prawidłowy translate([100, 0, 0]) cylinder(50, 20, 0, $fn = 5);

Kula i kula z parametrm $fn

sphere(20); translate([50, 0, 0]) sphere(20, $fn = 4); translate([100, 0, 0]) sphere(20, $fn = 10);
Walec
Pionek

Pionek – suma trzech brył

// domyślna wartość parametru $fn difference(){ // podstawa - od kuli ... sphere(25); // odejmujemy dwa prostopadłościany translate([0, 0, -12.5]) cube([50, 50, 25], center=true); translate([0, 0, 25]) cube([50, 50, 25], center=true); } cylinder(50, 20, 10); // kolumna - stożek ścięty translate([0, 0, 50]) sphere(15); // kula na wierzchołku

Pionek z parametrm $fn = 300

$fn = 300; // długi czas randerowania difference(){ sphere(25); translate([0, 0, -12.5]) cube([50, 50, 25], center=true); translate([0, 0, 25]) cube([50, 50, 25], center=true); } cylinder(50, 20, 10); translate([0, 0, 50]) sphere(15);
Pionek

Wykonane prace (pliki z rozszerzeniem .scad możesz przekazać tutaj.


Spotkanie 2. * 22.09.2023 * 13:00 - 15:00
...

Suma sześcianu i kuli

$fn = 128; // naturalne łączenie kolejnych obiektów cube(50, center = true); sphere(33);
$fn = 128; // zastosowanie funkcji union() union() { cube(50, center = true); sphere(33); }
Suma
Różnica

Różnica sześcianu i kuli

$fn = 128; difference() { cube(50, center = true); sphere(33); }

Część wspólna sześcianu i kuli

$fn = 128; intersection() { cube(50, center = true); sphere(33); }
Część wspólna
Torus

Bryły obrotowe - Torus

$fn = 128; rotate_extrude() translate([50, 0, 0]) circle(25);
Spotkanie 3. * 06.10.2023 * 9:00 - 12:00
Podsumowanie i wystawa prac uczestników wydarzenia.