Czujniki i pomiary w domu - wyniki w sieci lokalnej

Schemat

Opis na stronie organizatorów. Termin zmieniony (z różnych powodów) na 11 października 2022 r.


Chcemy by to wydarzenie zainspirowało uczestników do nauki elementów elektroniki, programowania mikrokontrolerów i poznania możliwości dokonywania pomiarów różnych wielkości fizycznych.

Skoncentrujemy się na pomiarze temperatury i wilgotności powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego. Moduły ESP8266 lub ESP32 (wyposażone w WiFi) można programować w przyjaznym dla początkujących środowisku Arduino, zawierającym wiele przykładów i bibliotek obsługujących podstawowe czujniki. W łatwy sposób zaprogramujemy serwer publikujący wyniki w sieci lokalnej (modyfikując wybrane przykłady).

Uczestnicy poznają elementy programowania mikrokontrolera w C++ oraz sposób prezentowania wyników na stronie internetowej - HTML, CSS i JavaScript. Do wykonywanych zadań otrzymają powielone instrukcje. Materiały będą dostępne na stronie instruktora prowadzącego zajęcia.

Wydarzenie podzielimy na dwie części: