PHP - różne przykłady

Składnia Heredoc Instrukcje warunkowe Złożoność algorytmu
Dodawanie