Konsola tekstowa

Link do skryptu umieść w sekcji head swojej strony:
<script src='http://rychlicki.edu.pl/script/console.js'></script>.

Zapisywanie do konsoli - skrypt JS

Funkcje - kod skryptu console.js

/* Tworzenie prostej konsoli tekstowej na stronie WWW
 * (c) Wiesław Rychlicki - 2022
 * W dokumencie HTML wstaw blok <div id='console'><div>.
 * W kodzie JS korzystaj z funkcji: write, writeln i cls.
 */
 
function write(text, id = 'console'){
 const con = document.getElementById(id);
 con.insertAdjacentHTML('beforeend', text);
};
function writeln(text = '', id = 'console'){
 const con = document.getElementById(id);
 con.insertAdjacentHTML('beforeend', text+'<br>');
};
function cls(id = 'console'){
 const con = document.getElementById(id);
 con.innerHTML = '';
};

CSS - plik console.css

html { background-color: lightgreen; }
body { margin: 25px; }
#console {
 background-color: black;
 color:white;
 padding: 20px;
 font-size: 2em;
}
script, pre {
 margin-bottom: 25px;
 display: block;
 background-color: white;
 font-size: 2em; 
 padding: 20px;
}
script {
 white-space: pre;
 font-family: monospace;
}
p { font-size: 2em; }