Równoległobok

Równoległobokiem nazywamy czworokąt, który ma dwie pary (przeciwległych) boków równoległych.

Równoległobok

Właściwości:

Prostokąt

Prostokątem nazywamy czworokąt, który ma wszystkie kąty proste (przystające).

Prostokąt

Właściwości:

Romb

Rombem nazywamy czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości (przystające).

Romb

Właściwości:

Kwadrat

Kwadratem nazywamy czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości (przystające) i wszyskie kąty proste (przystające).

Kwadrat

Właściwości:


Uwaga:
W wielu źródłach równoległobok (a w konsekwencji romb, prostokąt i kwadrat) uznaje się jako szczególne przypadki trapezu. Autor tego opracowania dostrzega w tym pewne niejasności w stosunku do terminów trapez prostokątny (czy tym mianem też nazwać prostokąt i kwadrat?) oraz trapez równoramienny (tu można by "zaliczyć" prostokąt i kwadrat, a nawet romb i równoległobok). Co z innymi opisanymi tu własnościami, które ładnie charakteryzuję równoległobok i jego szczególne przypadki?
Podobnie niektórzy uznają kwadrat lub romb za szczególny przypadek deltoidu.

Wydaje się, że naturalną powinna być klasyfikacja dzieląca czworokąty (według przyjętego kryterium) na rozłączne podzbiory (klasy), np. ze względu na równoległość boków:

Równoległoboki - czworokąty posiadające dwie pary (przeciwległych) boków równoległych. Szczególnymi przypadkami równoległoboków są romb, prostokąt i kwadrat. W starszych podręcznikach można spotkać określenie romboid, oznaczające równoległobok, który nie jeat ani prostokątem, ani rombem.

Trapezy - czworokąty posiadające (dokładnie!) jedną parę boków równoległych (nazwanych podstawami, nierównoległe boki trapezu nazywamy ramionami i wszystko jest jasne). Szczególnymi przypadkami trapezutrapez prostokątny (jedno ramię jest prostopadłe do podstaw, dokładnie dwa kąty są proste) i trapez równoramienny z ramionami (nierównoległymi bokami) równej długości i (jedną) osią symetrii, wyznaczoną przez środki podstaw.

Trapezoidy - czworokąty nie posiadające boków równoległych. Wśród trapezoidów na uwagę zasługuje deltoid, który ma dwie pary boków sąsiednich równej długości, a przeciwległe boki nie są równe. Przekątne deltoidu są prostopadłe, (tylko!) jedna z nich (łącząca wspólne wierzchołki boków o równych długościach) dzieli drugą (łączącą wspólne wierzchołki boków o nierównych długościach) na połowy. Deltoid ma jedną oś symetrii. Przekątna deltoidu leżąca na osi symetrii dzieli kąty na połowy.


Drukuj * Zamknij * Statystyka tej strony